Maths practice test | Maths practice Question Paper ! Railway Mathematics and LCM व HCF | गणित सराव टेस्ट सोडवा ( रेल्वे गणित व लसावी मसावी ) 42

Maths practice test | Maths practice Question Paper ! Railway Mathematics and LCM व HCF | गणित सराव टेस्ट सोडवा ( रेल्वे गणित व लसावी मसावी ) 42

🔥 आजची रेल्वे गणित व लसावी व मसावी ह्या विषयावर आधारित टेस्ट तुम्हाला TCS व IBPS ,MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, वनरक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क भरती , तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , व इतर सर्व सरळसेवा परीक्षा अतिशय उपयुक्त सराव टेस्ट सर्वांनी एकदा नक्की सोडवा.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

🔥 सर्व स्पर्धा परीक्षांच्या टेस्ट सोडवायाच्या असतील तर तुम्ही Google वर Www.Ganitmanch.com सर्च करून सर्व टेस्ट फ्री मध्ये तुम्ही नक्की सोडवा.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

🔥 आजची टेस्ट मध्ये👇👇

⏺ एकूण प्रश्न – 30

⏺ Passing – 15

✓  टेस्ट सोडवल्या नंतर आपले कोणते प्रश्न चुकले त्यावर एक नजर टाकून घेत चला.👍

🟠 आजची टेस्ट सोडवण्यासाठी खालील  दिलेल्या Start बटणावर क्लिक करा.👇👇

गणित सराव टेस्ट सोडवा. ( रेल्वे गणित व लसावी मसावी.) )

1 / 30

चार घंटा एकत्र  अनुक्रमे 12 सेकंद, 15 सेकंद, 20 सेकंद आणि 30 सेकंदांच्या अंतराने वाजतात. त्या 8 तासात किती वेळा एकत्र वाजतील?

2 / 30

जर एक ट्रेन अंतराच्या पहिल्या अर्ध्या भागात 3 किमी प्रतितास वेगाने धावत असेल, तर अंतराच्या दुसर्या अर्ध्या भागात 6 किमी प्रतितास वेगाने धावत असेल, तर तिचा सरासरी वेग शोधा.

3 / 30

1 ते 100 अंकांमध्ये 3 किंवा 4 या दोन्हीचे किती विभाज्य आहेत?

4 / 30

152.5 मीटर लांब आणि 157.5 मीटर लांब अशा दोन ट्रेन विरुद्ध दिशेने येत एकमेकांना 9.3 सेकंदात पार करतात. या दोन ट्रेनचा एकत्रित प्रतितास वेग किती असेल?

5 / 30

1200 मीटर लांबीची ट्रेन 120 सेकंदात झाड ओलांडते, 700 मीटर लांबीचा प्लॅटफॉर्म पार करायला किती वेळ लागेल?

6 / 30

500 मीटर लांबीची एक ट्रेन 1 मिनिटात 1000 मीटरच्या बोगद्यातून जाते. तर ट्रेनचा वेग ( किमी/तास मध्ये) किती आहे?

7 / 30

दोन संख्या 7: 11 च्या गुणोत्तरामध्ये आहेत जर त्यांचा मसावी 28 असेल तर दोन संख्यांची बेरीज किती असेल ?

8 / 30

15, 25, 17, यांचा मसवी किती येईल ?

9 / 30

दोन धन संख्यांची बेरीज 240 आहे आणि त्यांचा मसावि 15 आहे. दिलेल्या स्थितीचे समाधान करणाऱ्या संख्या-जोड्यांची संख्या शोधा.

10 / 30

दोन ट्रेन A आणि B स्थानकावरून 50 किमी/तास आणि 60 किमी/तास वेगाने एकमेकांकडे धावतात. जेव्हा दोन ट्रेन एकमेकांना भेटतात तेव्हा दुसऱ्या ट्रेनने पहिल्या ट्रेनपेक्षा 120 किमी जास्त अंतर कापले होते. दोन्ही स्थानकांमधील अंतर किती आहे?

11 / 30

दोन सह-मूळ संख्यांचा मसावि किती ?

12 / 30

60 किमी/तास वेगाने धावणारी एक ट्रेन 1.5 किमी लांबीच्या बोगद्यातून दोन मिनिटांत जाते, तर ट्रेनची लांबी किती आहे?

13 / 30

दोन ट्रेन बेंगळुरूहून चेन्नईला 80 किमी/तास आणि 100 किमी/तास या वेगाने जात आहेत. जर कमी वेग असलेली ट्रेन 1 तास आधी सुरू झाली तर दुसऱ्या ट्रेनला पहिल्या ट्रेनला ओलांडण्यासाठी लागणारा वेळ शोधा.

14 / 30

समान लांबीच्या दोन गाड्यांना एक खांब ओलांडण्यासाठी अनुक्रमे 13 सेकंद आणि 26 सेकंद लागतात. जर या गाड्या एकाच दिशेने जात असतील तर त्यांना एकमेकांना ओलांडायला किती वेळ लागेल?

15 / 30

दोन ट्रेन A आणि B लाॅस एंजलेसला जाण्यासाठी सांयकाळी 7:10 वाजता आणि 7:55 वाजता अनुक्रमे 160 किमी/ताशी आणि 175 किमी/ताशी वेगाने निघतात. लाॅस एंजलेसपासून किती अंतरावर दोन ट्रेन एकमेकांना भेटतील?

16 / 30

एक वृद्ध व्यक्ती धुक्याच्या रस्त्यावर x किमी/तास वेगाने चालत आहे. कमी दृश्यमानतेमुळे, वृद्ध व्यक्ती फक्त 600 मीटरपर्यंत पाहू शकतो. जर मागून येणाऱ्या एखाद्या कारने व्यक्तीला 15 किमी/तास वेगाने मागे टाकले, तर तो व्यक्ती 216 सेकंद कार पाहू शकतो. तर त्या व्यक्तीचा वेग शोधा?

17 / 30

(4315 − 1) आणि (425 − 1) यांचा मसावि शोधा.

18 / 30

ट्रेनला 110 मीटर लांबीचा प्लॅटफॉर्म पार करण्यासाठी 13.5 सेकंद लागतात आणि 205 मीटर लांबीचा प्लॅटफॉर्म पार करण्यासाठी 18.25 सेकंद लागतात. ट्रेनचा वेग किती आहे?

19 / 30

सुरुवातीच्या वेळी एकाच वेळी चार घंटा वाजतात आणि अनुक्रमे 6 सेकंद, 12 सेकंद, 15 सेकंद आणि 20 से. 2 तासात ते एकत्र किती वेळा वाजतात?

20 / 30

दोन संख्यांचा मसावि 6 असून त्यांचा लसावि 72 आहे. त्या संख्या 3 : 4 या प्रमाणात आहेत तर त्या संख्या कोणत्या ?

21 / 30

3/4, 4/5  आणि 7/60 यांचा मसावि काय आहे?

22 / 30

दोन संख्यांचा लसावि 240 व मसावि 8 आहे, त्यापैकी एक संख्या 40 असल्यास दुसरी संख्या खालीलपैकी कोणती आहे.

23 / 30

एक रेल्वेगाडी 63 किमी/तास वेगाने स्थानकात प्रवेश करते आणि 20 सेकंदात प्लॅटफॉर्म ओलांडते. जर रेल्वेगाडीची लांबी 100 मीटर असेल तर प्लॅटफॉर्मची लांबी किती असेल?

24 / 30

एक खांब ओलांडण्यासाठी एका ट्रेनच्या शेवटच्या भागाला लागणारा वेळ 53 सेकंद आहे. ट्रेनची लांबी 110 मीटर असल्यास आणि ट्रेनचा वेग 36 किमी/तास असल्यास, ट्रेनच्या पुढच्या टोकापासून खांबाचे प्रारंभिक अंतर शोधा.

25 / 30

27 आणि 45 म.सा.वि. काढा

26 / 30

72 किमी/तास या वेगाने प्रवास करणाऱ्या ट्रेनमध्ये बसलेल्या व्यक्तीला 525 मीटर लांबीची दुसरी ट्रेन 15 सेकंदात उलट दिशेने ओलांडते, तर दुसऱ्या ट्रेनचा वेग किमी/तास मध्ये शोधा.

27 / 30

108, 288 व 360 यांचा मसावि किती ?

28 / 30

ट्रेन P आणि Q एकाच वेळी सुरू होतात. ट्रेन P ही स्टेशन X ते स्टेशन Y पर्यंत प्रवास करते आणि ट्रेन Q ही स्टेशन Y ते स्टेशन X पर्यंत प्रवास करते. ट्रेन P व ट्रेन Q च्या वेगाचे गुणोत्तर 11:16 आणि त्यांच्या वेगातील फरक 25 किमी/तास आहे. त्या 1 तास 36 मिनिटांनी एकत्र भेटतात. तर स्टेशन X ते स्टेशन Y पर्यंत प्रवास करण्यासाठी P ट्रेनला लागणारा एकूण वेळ शोधा.

29 / 30

दोन संख्यांचे मसावि आणि लसावि 24 आणि 168 आहेत आणि संख्या 1 ∶ 7 च्या गुणोत्तरात आहेत. दोन संख्यांपैकी मोठी संख्या शोधा.

30 / 30

जर दोन संख्यांचा लसावी 189 असेल आणि संख्या 9: 7 च्या प्रमाणात असेल तर त्या संख्येची बेरीज शोधा.

Your score is

0%

▪️ स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या आपल्या जवळच्या मित्रांना पण Share करा.

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top