नवीन टेस्ट – 5 ( New Test )

मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांवर आधारित अतिशय उपयुक्त टेस्ट नक्कीच सोडवा.

3

नवीन टेस्ट - 5

1 / 15

______ हे मुंबई उपनगर व मुंबई शहर जिल्ह्यांच्या  पाणीपुरठ्याचे प्रमुख स्रोत आहेत.

2 / 15

ताजमहाल हॉटेल ________ मध्ये जमशेटजी टाटा यांनी उभारली.

3 / 15

मुंबई शहर जिल्हयात एकूण तालुके ______ किती आहे.

4 / 15

मुंबईतील जव्हेरी बाजार हा _______ यांच्या व्यापारासाठी  प्रसिद्ध आहे.

5 / 15

______ येथे मुंबईतील मोठी झोपडपट्टी आहे.

6 / 15

'गेट वे ऑफ इंडिया ' (भारताचे प्रवेशद्वार) ही वास्तू अपोलो बंदर येथे कधी उभारण्यात आली ?

7 / 15

_______ ही बृहन्मुंबईतील दक्षिणेकडील प्रमुख नदी आहे.

8 / 15

______ पासून मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी बनली.

9 / 15

सन _____ साली मुंबईत रस्त्यात डावीकडून चालण्याचा नियम जारी करण्यात आला.

10 / 15

इंग्लंडचा राजा _____ यास पोर्तुगीजांनी मुंबई बेट दिले.

11 / 15

मुंबई येथे रोखेबाजार ची स्थापना कधी झाली ?

12 / 15

मुंबई शहर या ठिकाणी _______ बेटांचा समुदाय होता.

13 / 15

______ ही संस्था मुंबईत स्थापन  झाली नाही.

14 / 15

______ मध्ये सुएझ कालवा सुरू झाल्यानंतर मुंबई हे भारताचे प्रवेशद्वार ठरले.

15 / 15

मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण ______ होय.

Your score is

0%

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top