Marathi Grammar Test – 7 मराठी व्याकरण टेस्ट

येणाऱ्या सर्व परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण सभांव्य टेस्ट नक्कीच सोडवा.

2

Marathi Grammar Test - 7 मराठी व्याकरण टेस्ट

1 / 20

पुढीलपैकी घर्षण व्यंजन ओळखा.

2 / 20

' पापड ' हा शब्द मराठी भाषेत कोणत्या भाषेतून आला आहे ?

3 / 20

 

खालील वाक्य पूर्ण करा.

देवऱ्यात  आठ _________ होत्या.

4 / 20

कवितेचे चरण म्हणताना आपण काही अक्षरानंतर थांबतो या विरामाच्या जागेला काय म्हणतात ?

5 / 20

अलंकार ओळखा -

कोणता मानू चंद्रमा ,भुवरीचा की नभिचा चंद्र कोणता वंदन कोणते ?

6 / 20

" विद्यार्थ्यांला बक्षिस दिले ' हे कोणते कारक आहे ?

7 / 20

खालील शब्दातील स्त्रीलिंगी शब्द ओळखा.

8 / 20

काळेभोर डोळे सुंदर दिसतात. या वाक्यातील उद्देश्य कोणता आहे ?

9 / 20

नवरा ' या शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द ओळखा ?

10 / 20

' बाळ्या देणे ' म्हणजे काय ?

11 / 20

एखाद्याला उद्देशून लिहलेल्या पत्रात कोणत्या सर्वानामाचा वापर कराल ?

12 / 20

विकारी व अविकारी यांना अनुक्रमे ______ म्हणतात.

13 / 20

सहल या शब्दाचा ' ह ' चा उच्चार कसा आहे ?

14 / 20

ज्या वाक्यात मिश्र किंवा केवल वाक्यांचा सयोंग झालेला असतो त्या वाक्यास _______ म्हणतात.

15 / 20

गणपती निवडणूक आमच्या घरावरून पुढे गेली. या वाक्यातील ध्वन्यार्थ कोणता ?

16 / 20

वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या शब्दाला_______ म्हणतात.

17 / 20

' म्हणून' हे कोणते अव्यय आहे.

18 / 20

ज्ञानाचा दिवा घरोघरी लावा. अलंकार ओळखा

19 / 20

आला वसंत कवि कोकिळ हाही आला | आला-पितो सुचवितो अरुणोद्याला || वरील ओळीत यमक अलंकाराचा कोणता प्रकार झालेला आहे.

20 / 20

पुढील वाक्याप्रचाराचा अर्थ सांगा : नीर काढणे

Your score is

0%

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top