Math Test – 5 ! गणित टेस्ट

नैसर्गिक संख्येवर आधारित टेस्ट नक्की सोडवा.

5

गणित टेस्ट - 5

1 / 15

O / 100 = ?

2 / 15

एक संख्या तिच्या 4/3 भागापेक्षा 21 ने कमी आहे. तर ती संख्या कोणती ?

3 / 15

मोठ्यात मोठी नैसर्गिक संख्या कोणती ?

4 / 15

पहिल्या 14 नैसर्गिक संख्याची बेरीज किती ?

5 / 15

X ही विषम संख्या आहे तर खालीलपैकी सम संख्या कोणती ?

6 / 15

पहिल्या 10 नैसर्गिक संख्याच्या वर्गांची बेरीज किती ?

7 / 15

नव्वद मधून नऊ किती वेळा वजा करता येईल ?

8 / 15

खालीलपैकी कोणती पूर्ण संख्या नाही ?

9 / 15

एका संख्येच्या 4/5 च्या 1/3 च्या 3/4 = 100 तर ती संख्या कोणती ?

10 / 15

7 पाया असलेली त्रिकोणी संख्या कोणती ?

11 / 15

40 ते 98 पर्यंतच्या एकूण किती सम संख्या आहेत ?

12 / 15

54 नंतर येणारी 6 वी सम संख्या कोणती ?

13 / 15

लहानात लहान पूर्ण वर्ग संख्या कोणती ?

14 / 15

0.953260875324 .... ही संख्या कोणती आहे ?

15 / 15

पूर्ण संख्या या कोणत्याही अपूर्णकाशिवाय तसेच दशांश चिन्हाशिवाय मांडता येतात हे विधान ______ आहे.

Your score is

0%

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top