Marathi Grammar Test 3 मराठी व्याकरण Test

अतिशय महत्वाची संभाव्य मराठी व्याकरण सराव टेस्ट नक्की सोडवा.

702

मराठी व्याकरण टेस्ट 3

1 / 15

गणेश हा हुशार मुलगा आहे .या वाक्यातील "हुशार" या शब्दाची जात ओळखा.

2 / 15

' हे कोणीही कबूल करील ' या वाक्यातील उद्देश्य कोणता ?

3 / 15

साबांचा अवतार या अलंकारीक शब्दचा अर्थ काय ?

4 / 15

" सचिन खो - खो खेळतो " या वाक्यात किती मूलध्वनी आहेत ?

5 / 15

धातुसाधित विशेषणाचे उदाहरण ओळखा.

6 / 15

' खारुताई मला बघून झटकन पळाली ' अधोरेखित शब्दातील क्रियाविशेषण अव्यायाचा प्रकार ओळखा.

7 / 15

उथळ ' या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.

8 / 15

मध्यमपद लोपी समास असलेला शब्द कोणता ?

9 / 15

ज्या वाक्यात मिश्र किंवा केवल वाक्यांचा सयोंग झालेला असतो त्या वाक्यास ______ म्हणतात.

10 / 15

राजाने राजवाडा बांधला ' या वाक्यातील कोणता ?

11 / 15

षष्टी ' या विभक्तीचा कारकार्थ ओळखा

12 / 15

अभंग म्हणजे काय ?

13 / 15

अनारसा ' हा शब्द कोणत्या भाषेतून मराठीत आला आहे ?

14 / 15

बाजारातून मी लाललाल गाजर आणले. यातील ' लाललाल ' शब्दाचा प्रकार ओळखा

15 / 15

' तो गातो ' या वाक्यात _______ नाही.

Your score is

0%

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top