📙 सरासरी या घटकावरील 10 गणिताचे सविस्तर स्पष्टीकरण 👇

📙 सरासरी या घटकावरील 10 गणिताचे सविस्तर स्पष्टीकरण 👇👇👇 📙

❇️ 1) 8, 6, 16, 10, 20 यांची सरासरी किती ?

✴️ स्पष्टीकरण 👇👇

 

           8+6+16+10+20

  X = ————————-

                    5

 

            60

   X = ——-

             5

X = 12 ✓✓

𝐰𝐰𝐰.𝐆𝐚𝐧𝐢𝐭𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡.𝐂𝐨𝐦

❇️ 2) 10 संख्यांची सरासरी 12 असल्यास त्यांची बेरीज किती ?

✴️ स्पष्टीकरण 👇👇

 एकुण संख्यांची बेरीज = एकुण संख्या × सरासरी

 X = 10 × 12

 X = 120✅

𝐰𝐰𝐰.𝐆𝐚𝐧𝐢𝐭𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡.𝐂𝐨𝐦

🟠 3) अजयला 5 विषयात 72, 28, 76, 44 व 80 गुण मिळाले तर त्याची सरासरी किती ?

 ✴️ स्पष्टीकरण 👇👇

 

          72+28+76+44+80

  X = ——————————

                     5

        300

  X= ——

          5

 

 X = 60 ✅

    𝐰𝐰𝐰.𝐆𝐚𝐧𝐢𝐭𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡.𝐂𝐨𝐦

❇️ 4) 4 क्रमवार विषम संख्यांची सरासरी 46 आहे तर मोठी संख्या व लहान संख्यांची बेरीज किती ?

✴️ स्पष्टीकरण 👇👇

 = 43 , 45 , 46 , 47 , 49             

43 + 49 = 92✅

𝐰𝐰𝐰.𝐆𝐚𝐧𝐢𝐭𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡.𝐂𝐨𝐦

🟠 5) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10…….. 27 यांची सरासरी किती ?

 

✴️ स्पष्टीकरण 👇

 

  3 + 27 = 30

 

       30

    = —–

        2 

 

 = 15 ✅

    𝐰𝐰𝐰.𝐆𝐚𝐧𝐢𝐭𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡.𝐂𝐨𝐦

🟠 6) 5 क्रमवार सम संख्यांची बेरीज 36 आहे तर त्यापैकी लहान व मोठी संख्येची बेरीज किती ?

✴️ स्पष्टीकरण :- 👇

  32 , 34 , 36 , 38 , 40

32 + 40 = 72 ✅

🟠 7) 7 च्या पहिल्या 17 गुणकांची (पाढा) सरासरी किती ?

✴️ स्पष्टीकरण 👇

 

        X + ( X + Y )

    = —————-

              2

          7 + (7 × 17)

      = —————–

               2

        7 + 119

   = ————–

           2

 

      126

   = ——

       2

 

  = 63 ✅

𝐰𝐰𝐰.𝐆𝐚𝐧𝐢𝐭𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡.𝐂𝐨𝐦

🟠8) एक क्रिकेटपटूने 3 डावात अनुक्रमे 102, 55 , 71 धावा केल्या त्याने 4 था डावात किती धावा कराव्यात म्हणजे त्याच्या 4 डावाची सरासरी 100 होईल.

 

    ✴️ स्पष्टीकरण 👇

 

                   एकूण बेरीज 

  सरासरी = ——————–

                   एकूण संख्या

 

                  102 + 55 + 71 + X

    100 =   ——————————

                           4

 

            228 + X

 100 = ————–

                4

100 × 4 = 228 + X

400 – 228 = X

172 = X ✅

🟠 9) एका दुकानदाराची 30 दिवसाची सरासरी विक्री 500 रु आहे तर पहिल्या 15 दिवसाची सरासरी 300 रु असेल तर उर्वरित 15 दिवसाची एकूण विक्री किती ? (सरासरी)

✴️ स्पष्टीकरण 👇👇

एकूण 30 दिवसांची 500 × 30 = 15000

एकूण 15 दिवसांची 300 × 15 = 4500

 15000 – 4500 = 10500 

सरासरी =  10500 ÷15=700

 सरासरी = 700 ✅

   𝐰𝐰𝐰.𝐆𝐚𝐧𝐢𝐭𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡.𝐂𝐨𝐦

🟠 10) एका वर्गातील 20 विद्यार्थ्यांचे वय सरासरी 14 वर्ष आहे जर त्यात वर्ग शिक्षकाचे वय मिळवल्यास त्यांची सरासरी 15 वर्ष होते. तर वर्ग शिक्षकाचे वय किती ?

  ✴️ स्पष्टीकरण 👇👇

( 1 ली संख्या × सरासरीतील फरक + 2 री सरासरी)

= 20 × 1 + 15

 = 35 ✅

𝐰𝐰𝐰.𝐆𝐚𝐧𝐢𝐭𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡.𝐂𝐨𝐦

❇️ आपल्या जवळच्या मित्रांना नक्की share करा.👍

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top