📕 अवघड गणित सोपे स्पष्टीकरण 📕

📕 अवघड गणित सोपे स्पष्टीकरण 👇👇


एका मुद्दकाला पुस्तकांची छपाई करताना पृष्ठक्रमांकावर जेवढे अंक असतील तेवढे खिळे छपाईसाठी लागतात, तर पुस्तकात एकूण 214 पाने असतील तर मुद्रकास किती खिळे लागतील ❓

www.Ganitmanch.Com


📕 स्पष्टीकरण…👇👇

जेवढे अंक पृष्ठावर तेवढे खिळे त्या पृष्ठासाठी लागतील. 

www.Ganitmanch.Com

💥1 अंकी पृष्ठे = 1 ते 9 = 9 ×1 = 9

💥 2 अंकी पृष्ठे = 10 ते 99 = 

99-10+1=90 × 2 अंकी = 180

💥 3 अंकी पृष्ठे = 100 ते 214

214-100+1=115 x 3 अंकी = 345 

एकूण खिळे = 9 + 180 + 345 = 534 ✅


📕 अवघड गणित सोपे स्पष्टीकरण 👇👇


दोन सारख्याच राशी दोन बँकात जमा केल्या पहिल्या राशीसाठी 20% व्याज 5 वर्षासाठी दुसऱ्या राशीसाठी 10% व्याज 4 वर्षासाठी या प्रकारे दोन्ही व्याजामधील फरक काढल्यास 1200₹ येतो तर ती राशी कोणती ❓


📙 स्पष्टीकरण :- 👇

                     व्याजातील फरक × 100

मुळ रक्कम =  ——————————-

                          r1t1 × r2t2

 

                        1200 × 100

                 = ————————–

                     20 × 5 — 10 × 4

 

                      120000

                  = ———— = 2000 ₹ ✅

                         60

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top