Marathi Grammar Test In Marathi ! मराठी व्याकरण सराव प्रश्नसंच – 72

सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अतिशय उपयुक्त अशी आजची सराव टेस्ट.

🔴 आजची टेस्ट 👇

📙 मराठी व्याकरण सराव टेस्ट – 72

📕 एकूण प्रश्न – 20

✅ Passing – 10

✓  टेस्ट सोडवल्या नंतर आपले कोणते प्रश्न चुकले त्यावर एक नजर टाकून घेत चला.👍

🔴 खाली दिलेल्या Start या बटणावर Click करून टेस्ट चालू करा. 

0

मराठी व्याकरण सराव टेस्ट - 72

1 / 20

सुषमा गाणे गाते ' या वाक्यातील प्रयोग ओळखा

2 / 20

आज्ञार्थी क्रियापदावरुन कोणता आख्यातविकार ओळखला जातो ?

3 / 20

'राष्ट्राध्यक्ष' या शब्दात किती व्यंजने आहेत ?

4 / 20

अय्या ' हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या भाषेतून मराठी भाषेत आला आहे.

5 / 20

खालीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखा.

6 / 20

सामासिक शब्दाची फोड करून दाखवण्याच्या पद्धतीला........म्हणतात.

7 / 20

इकारान्त नपुंसकलिंगी नामाचे अनेकवचन कसे होईल.

8 / 20

कवी कुसुमाग्रज यांनी जीवनलहरी या मात्रावृत्ताची रचना करताना सहा मात्रांचा एका गटाला.........असे नाव दिले.

9 / 20

 

काव्यपंक्तीतील वृत्त ओळखा.

"पोटासाठी भटकत जरी दूरदेशी फिरेन, मी राजाच्या सदनिं अथवा घोर रार्नी शिरेन, नेवो, नेते, जड तनुस या दूर देशास दैव, राहे चित्तीं प्रिय मम परी जन्मभुमीस दैव"

10 / 20

मला बाजार गप्पांमध्ये स्वारस्य नाही - या वाक्यातील ध्वन्यार्थ ओळखा.

11 / 20

समुद्र या शब्दाशी समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ?

12 / 20

'मी रोज सकाळी पहाटे उठतो व एक तासभर शाळेचा अभ्यास करतो; या वाक्याचा वाक्यप्रकार ओळख.

13 / 20

विराम चिन्हे कोणत्या भाषेकडून मराठी भाषेला मिळालेली देणगी आहे ?

14 / 20

'नवोढा' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता?

15 / 20

माता-पिता ' या शब्दाचा समास ओळखा.

16 / 20

गटात न बसणारे पद ओळखा ?

17 / 20

'राक्षस' या शब्दास समानार्थी न असलेला शब्द ओळखा.

18 / 20

'मज्जन' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता?

19 / 20

खालीलपैकी काही शब्दांचे अनेकवचन करताना नामाची रूपे दोन्ही वचनात सारखी असतात जसे,

अ) लाडू

ब) लिंबू

क) गहू

ड) पाखरू

वरील उदाहरणांतील योग्य पर्यायी उत्तर निवडा.

20 / 20

अलंकार ओळखा.

'नयन कमल हे उघडीत हलके जागी हो जानकी'

Your score is

0%

▪️स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या आपल्या जवळच्या मित्रांना पण Share करा.

Leave a Reply

close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top