विज्ञान टेस्ट 1 | Science Test 1

87

विज्ञान टेस्ट

1 / 10

........ला पाण्याचे बाष्पात रूपांतर होते.

2 / 10

ऊर्जेचा नैसर्गिक स्रोत कोणता ?

3 / 10

पास्कल हे कशाचे एकक आहे ?

4 / 10

शुद्ध सोने किती कॅरेट चे असते ?

5 / 10

सुवाहक पदार्थाकडे ..........इलेक्ट्रॉन  असतात.

6 / 10

गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा शोध कोणी लावला

7 / 10

सूर्याच्या उष्णतेमुळे जलाशयातील पाण्याचे...... होते.

8 / 10

दोलकाची लांबी वाढवल्यास दोलन काल........

9 / 10

खालीलपैकी कोणता रंग अधिक उष्णता आकर्षित करतो ?

10 / 10

शक्तीचे मूल्य ...... इतके असते ?

Your score is

0%

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top