गणित टेस्ट – 8 ( रोमन संख्याविषयी टेस्ट)

सर्व स्पर्धा परीक्षेत 1,2 मार्कसाठी रोमन संख्येवर (Roman numerals) प्रश्न विचारले जातात.त्यासाठी रोमन संख्येवर टेस्ट तयार केली आहे येणाऱ्या सर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त अतिशय संभाव्य टेस्ट नक्की सोडवा.

0

गणित टेस्ट - 8 ! Math Test

1 / 20

( X+V) + ( X+V) = ?

2 / 20

रोमन अंकामध्ये 43 कसे लिहाल ?

3 / 20

XVI हा अंक किती ?

4 / 20

135135 / 15 = ?

5 / 20

L × C × D / M = ?

6 / 20

30 ही संख्या रोमन अंकात ______ अशी लिहतात.

7 / 20

XXXVI व XVI यातील फरक काढा.

8 / 20

रोमन संख्या चिन्हात  17 ही संख्या कशी लिहाल ?

9 / 20

खालीलपैकी कोणती जोडी चुकीची आहे ?

10 / 20

L + C + D = ?

11 / 20

रोमन अंकात 0 ( शून्य ) कसे लिहितात ?

12 / 20

CD × V = ?

13 / 20

94 ही संख्या रोमन अंकात लिहा.

14 / 20

MM ही रोमन संख्या आंतरराष्ट्रीय चिन्हात कशी लिहाल ?

15 / 20

V ,VI आणि X या तिन्ही रोमन अंकाचा गुणाकार पुढीलपैकी कोणता ?

16 / 20

जर पंधरा मिनिटांनी साडेअकरा वाजतील तर मिनीटकाटा सध्या घड्याळातील कोणत्या रोमन अंकावर आहे ?

17 / 20

C ची तीनपट करा.

18 / 20

7 + 5 - 6 -1 = ?

19 / 20

M / D म्हणजे किती ?

20 / 20

पावनेपाच वाजता मिनिट काटा खालीलपैकी कोणत्या अंकावर असेल ?

Your score is

0%

close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top