पंचायतराज टेस्ट

सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी पंचायतराज या घटकांवर 4 ,5 प्रश्न नक्की विचारले जातात त्यामुळे ही टेस्ट तयार केली आहे. सर्वांनी एकदा ही टेस्ट नक्की सोडवा.

12

पंचायतराज टेस्ट

1 / 20

जिल्हा परिषदेचे कामकाज स्थायी समितीसह एकूण ______ समित्यांमार्फत चालते .

2 / 20

खालीलपैकी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाचा मुख्य कोण ?

3 / 20

खालीलपैकी कोणता दिवस पंचायतराज दिन म्हणून साजरा केला जातो ?

4 / 20

ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान कोण भूषवतो ?

5 / 20

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या कधी अस्तित्वात आल्या ?

6 / 20

ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या_______निश्चित कोण ठरवितात.

7 / 20

पंचायत पध्दतीचा अवलंब करणारे देशातील पहिले राज्य ठरण्याचा मान राजस्थानने मिळवला या पध्दतीचा अवलंब करणारे दुसरे राज्य कोणते ?

8 / 20

ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ ______ असतो .

9 / 20

जिल्हा परिषदेच्या वित्त समितीत एकूण किती सदस्य असतात ?

10 / 20

वनहक्क प्राप्त करणारी महाराष्ट्रातील पहिली ग्रामपंचायत कोणती ?

11 / 20

वसंतराव नाईक समितीने _______ या घटकास पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये अधिक प्राधान्य दिले.

12 / 20

ग्रामसेवकाची निवड कोण करते ?

13 / 20

सरपंचास राजीनामा द्यावयाचा असल्यास त्याने तो कोणास सादर करावा लागतो ?

14 / 20

यशवंत पंचायतराज अभियान कशाशी संबंधित आहे ?

15 / 20

पंचायतराज या विषयाशी घटनेचे कोणते प्रकरण संबंधित आहे ?

16 / 20

ग्रामपंचायतीचे प्रभाग कोण जाहीर करतो ?

17 / 20

पंचायतराज व्यवस्थेत अगदी तळपातळीवर कार्यरत असणारी संस्था कोणती ?

18 / 20

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम खालीलपैकी कोणत्या वर्षी संमत करण्यात आला ?

19 / 20

______ हा पंचायत समितीचा पदसिध्द सचिव असतो.

20 / 20

ग्रामपंचायतीचा सचिव कोण असतो ?

Your score is

0%

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top