Marathi Grammar Test – 8 मराठी व्याकरण टेस्ट

आगामी येणाऱ्या सर्व परिक्षेसाठी उपयुक्त मराठी व्याकरण टेस्ट नक्कीच सोडवा.

16

मराठी व्याकरण टेस्ट - 8

1 / 20

शुध्द शब्द ओळखा.

2 / 20

' म्हणून' हे कोणते अव्यय आहे.

3 / 20

कोणतेही विशेषनाम ______ असते.

4 / 20

धातुसाधित विशेषणाचे उदाहरण ओळखा.

5 / 20

' हे कोणीही कबूल करील ' या वाक्यातील उद्देश्य कोणता ?

6 / 20

काळेभोर डोळे सुंदर दिसतात. या वाक्यातील उद्देश्य कोणता आहे ?

7 / 20

एखादया शब्दावर लिंग, वचन ,विभक्तीचा परिणाम होत असेल तर त्याला _______ म्हणतात.

8 / 20

ई’ हा स्वर कोणत्या प्रकारचा आहे ?

9 / 20

खालील वाक्यातील सकर्मक क्रियापद ओळखा.

10 / 20

' करविणे'  हे क्रियापद कोणत्या प्रकारात येते ?

11 / 20

निर्वासित’ या शब्दाचा अर्थ लिहा.

 

12 / 20

' काल पाऊस पडला '. आख्यातार्थ ओळखा.

13 / 20

खालील शब्दांतून अनेक वचनी शब्द ओळखा.

14 / 20

'ठ' हे अक्षर उच्चार स्थानानुसार कोणत्या वर्णातील आहे ?

15 / 20

खालीलपैकी सामर्थ्य दर्शक क्रियापद ओळखा.

16 / 20

अपोमुख ' या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.

17 / 20

ज्ञानाचा दिवा घरोघरी लावा. अलंकार ओळखा

18 / 20

' शुक्र शुक्र ' हा शब्द ________ आहे.

19 / 20

'अत्यंत ' या शब्दाचा  संधी विग्रह करा .

20 / 20

साधर्म्यावर आधारित आणि वैधर्म्यावर आधारित असे भेद कोणत्या अलंकारत पडतात?

Your score is

0%

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top