Marathi Grammar Test – 23 ! मराठी व्याकरण टेस्ट

मराठी व्याकरण विषयाची अत्यंत उपयुक्त अशी टेस्ट ,एकदा सर्वांनी नक्की सोडवा 100 % हेच प्रश्न रिपीट होत असतात.

0

मराठी व्याकरण टेस्ट - 23

1 / 20

' नवनीत ' या शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द पर्यायात ओळखा .

2 / 20

इत्थंभूत’ या शब्दाच्या उलट अर्थाचा शब्द निवडा.

3 / 20

पुढे काही सामासिक शब्द दिले आहेत. त्यांचे अनुक्रमे लिंग ओळखा.

मीठभाकरी, गायरान, भाजीपाला, भाऊबहिण

4 / 20

' म्हणून' हे कोणते अव्यय आहे.

5 / 20

देव या नामाचे अनेकवचन कोणते❓

6 / 20

पुढील वाक्यात असणाऱ्या विभक्तीप्रत्यय युक्त शब्दांची संख्या सांगा.

रामू घाईने घरातून बाहेर आला.

7 / 20

खालीलपैकी अनेकवचनी शब्द ओळखा ❓

8 / 20

अलंकार ओळखा -

कोणता मानू चंद्रमा ,भुवरीचा की नभिचा चंद्र कोणता वंदन कोणते ?

9 / 20

मूधर्न्य वर्ण ओळखा.

10 / 20

शेतकरी शेतात नांगरणी करीत होता एवढ्यात त्याचा मुलगा तेथे आला आणि म्हणाला सूर्य बुडाला. (शब्दशक्ती ओळखा.)

11 / 20

नवरा ' या शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द ओळखा ?

12 / 20

कावेरी लाल फुल आवडते या वाक्यातील विशेषण कोणते ?

13 / 20

खालीलपैकी समासघटित विशेषण सांगा.

14 / 20

काही आ - कारांत पुल्लिंगी पदार्थवाचक नामांना ई प्रत्यय लागलेला शब्द ओळखा.

15 / 20

तृष्णा या शब्दातील वर्णरचना सांगा ?

16 / 20

' अद्दल ' या शब्दासाठी विविध अर्थछटा असलेले शब्द निवडा .

17 / 20

कर्मनी प्रयोगात कर्म हे कसे आहे ?

18 / 20

खाली दिलेल्या पर्यायातून अकर्मक धातू असलेल्या शब्दांचा पर्याय निवडा.

19 / 20

खालीलपैकी योग्य वाक्य ओळखा.

अ. नाम हा अविकारी शब्द आहे.

ब. एकाच जातीच्या वस्तुंना सामान्यपणे नाव दिले जाते त्यास विशेष नाम असे म्हणतात.

क. जेव्हा एखाद्या वस्तुला विशेष नाव दिले जाते तेव्हा त्यास सामान्य नाम असे म्हणतात. असे

ड. गुण, दोष, धर्म इत्यादींचा बोध होतो, त्यास भाववाचक नाम म्हणतात.

20 / 20

मराठी मध्ये एकूण अनुनासिक / परसवर्ण किती आहेत ?

Your score is

0%

close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top