Marathi Grammar Test – 19 ! मराठी व्याकरण टेस्ट

मराठी व्याकरण ची परीक्षेत विचारले जाणारे अतिसंभाव्य प्रश्नमंजुषा टेस्ट . एकदा नक्की सोडवा.

8

मराठी व्याकरण टेस्ट - 19

1 / 20

द्वंद्व समासाचे उदाहरण कोणते ?

2 / 20

' फळे गोड निघाली 'वाक्यातील विधेय पूरक ओळखा.

3 / 20

च, हि, ना सुद्धा, फक्त, देखील ही कोणती अव्यय आहेत ?

4 / 20

आप्पासाहेब यशवंत खोत यांनी कोणती कादंबरी लिहिली ?

5 / 20

खालीलपैकी कोणता शब्द उपसर्गघटीत नाही ?

6 / 20

गटात न बसणारा शब्द ओळखा ?

7 / 20

खालील शब्दातील सर्वनामीक विशेषण कोणते ?

8 / 20

" माझ्या मित्राने उभ्या आयुष्यात एकदाही भाषण केले नाही " या वाक्यातील उद्देश्य ओळखा.

9 / 20

' आकाशवाणी ' ही कविता कोणी लिहिली ?

10 / 20

खालीलपैकी ' गुळांंबा ' या शब्दाचा समास ओळखा ?

11 / 20

'यंदा अधिक श्रावणमास आहे.' या वाक्यातील 'यंदा' या क्रिया विशेषणाचा प्रकार ओळखा.

12 / 20

उपसर्ग लावून तयार झालेला शब्द ओळखा.

13 / 20

पळणारा, वाळलेला, वाहता, तुटकी हे शब्द वाक्यात विशेषण म्हणून वापरल्यास ते कोणत्या प्रकारचे विशेषण होईल ?

14 / 20

खालीलपैकी प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कोणते ?

15 / 20

आई धान्य निवडत असे. या वाक्याचा काळ ओळखा .

16 / 20

'तुमचे बाळाकडे लक्ष नसेल तर तेच तुमचे लक्ष वेधून घेईल.' या वाक्यातील काळ ओळखा.

17 / 20

दिलेल्या शब्द समुहाबद्दल एक शब्द लिहा :- ज्या जमिनीत पीक येत नाही अशी जमीन.....

18 / 20

भाषेत जे मूळ शब्द असतात त्या शब्दांना _____शब्द म्हणतात.

19 / 20

शब्दांच्या एकत्रीकरणाने जो नवीन जोडशब्द तयार होतो त्या जोडशब्दाला काय म्हणतात?

20 / 20

गणनावाचक संख्याविशेषणाचे  किती उपप्रकार पडतात ?

Your score is

0%

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top