Marathi Grammar Test – 21 ! मराठी व्याकरण टेस्ट

मराठी व्याकरण विषयाची अतिशय संभाव्य टेस्ट ,एकदा नक्की सोडवा.

0

मराठी व्याकरण टेस्ट - 21

1 / 20

' कंकण हाती बांधणे" या म्हणीचा अर्थ काय ?

2 / 20

पुढीलपैकी मध्यमपदलोपी  समास कोणता ?

3 / 20

गुरुजी विद्यार्थ्यांना व्याकरण शिकवतात. यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

4 / 20

' भले सन्मार्ग सोडून न जाती ' यातील भले यासाठी योग्य पर्याय निवडा.

5 / 20

खालीलपैकी योग्य शब्द ओळखा.

6 / 20

" तुजसी " या शब्दाची विभक्ती ओळखा.

7 / 20

समासाचे मुख्य प्रकार किती ?

8 / 20

' अनघ ' ह्या शब्दाचा पुढीलपैकी शब्द कोणता ?

9 / 20

शब्दांचा संक्षेप दाखविण्यासाठी  कोणते चिन्ह वापराल.

10 / 20

' तिला मी आई म्हणतो ' या वाक्यातील उद्देश्य विभाग ओळखा.

11 / 20

'दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती , तेथे कर माझे जुळती'  या वाक्यातील क्रिया विशेषण ओळखा.

12 / 20

खालीलपैकी कोणता शब्द विशेषण नाही ?

13 / 20

अनुनासिक वर्ण ओळखा.

14 / 20

खालीलपैकी कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय कोणते ?

15 / 20

पुढीलपैकी तत्पुरुष समासाचे उदाहरण कोणते ?

16 / 20

केस या शब्दाचा समानार्थी शब्द शोधा .

17 / 20

विनाकारण ' हा खालीलपैकी  कोणत्या प्रकारचा शब्द आहे ?

18 / 20

" मन वढाय वढाय I उभ्या पिकातल ढोर II किती हाकला हाकला I फिरी येतं पिकांवर II वरील काव्यपक्तीतील वृत्त कोणते ?

19 / 20

"आम्ही कोण म्हणून काय पुसता आम्ही असू लाडके । देवाचे दिधले असे जगतये आम्हांस खेळावया ॥"

या काव्यपंक्ती कोणत्या अक्षरगणवृत्तात रचल्या आहेत?

 

20 / 20

हायकू ' हा काव्यप्रकार कोणत्या भाषेतून मराठीत आला आहे.

Your score is

0%

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top