Marathi Grammar Test – 18 ! मराठी व्याकरण टेस्ट

सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी मराठी व्याकरण या विषयाची अत्यंत संभाव्य टेस्ट दिली आहे एकदा नक्की सोडवा.

 

6

मराठी व्याकरण टेस्ट - 18

1 / 20

पुढीलपैकी कोणते सर्वनाम लिंगभेदाने बदलत नाही ?

2 / 20

खालील शब्द हा कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ?

◆ शरत्काल

3 / 20

एकवचनात व अनेक वचनात सारखीच राहणारी नामांची रूपे कोणती? (तांत्रिक सहायक २०१६)

4 / 20

दिलेल्या शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द निवडा. - 'तडाग'

5 / 20

क्रियेच्या संबंधाने ज्याच्यापासून वियोग दाखवायचा त्या शब्दाची विभक्ती कोणती ?

6 / 20

पुढील समूहात न जुळणारा शब्द ओळखा.

7 / 20

'तो निजत असेल' या विधानातील काळ ओळखा. (Dpt-ASO-2015)

8 / 20

' राम म्हणणे ' या वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगा ?

9 / 20

' चाल ' या शब्दाचा खालीलपैकी समानार्थी शब्द ओळखा .

10 / 20

पुढीलपैकी भाववाचक नामे कोणती?

11 / 20

राम वनात जातो ?

12 / 20

'जो झाडे लावतो , वाढवितो तोच खरा उपासक होय.' या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

13 / 20

साठी, कारणे, करिता, अर्थी, प्रीत्यर्थ, निमित्त यांपैकी शब्दयोगी अव्यये किती आहेत?

14 / 20

'दुसरा' कोणत्या प्रकारचे विशेषण आहे.

15 / 20

जे घटक परिमाणात मोजले जातात त्या घटकांच्या नावांना _______  नाम म्हणतात .

16 / 20

महायुद्ध ' या सामासिक शब्दात कोणता समास आहे ?

17 / 20

त् पुढे ल् आल्यास त् चा ल् होतो या नियमानुसार होणारी संधी कोणती?

18 / 20

ओंजळ ' शब्दाचा प्रकार ओळखा.

19 / 20

खालीदिलेल्या शब्दांपैकी देशी शब्द ओळखा ?

20 / 20

गटात न बसणारा शब्द ओळखा.

Your score is

0%

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top