Marathi Grammar Test – 16 ! मराठी व्याकरण टेस्ट

मराठी व्याकरण रिविजन टेस्ट एकदा सोडवा.हे प्रश्न परीक्षेत विचारले गेले आहे व पुढेही हेच प्रश्न परीक्षेत असतील.

2

मराठी व्याकरण टेस्ट - 15

1 / 25

लहानपण देगा देवा ! मुंगी साखरेचा रवा ! यामध्ये कोणता अलंकार आहे ?

2 / 25

'अत्यंत ' या शब्दाचा  संधी विग्रह करा .

3 / 25

सावळाच रंग तुझा पावसाळी नभापरी या वाक्यातील अलंकार ओळखा .

4 / 25

खालीलपैकी कोणता शब्द 'धक्का 'या शब्दाचा अर्थ नाही .

5 / 25

खालील वाक्यातील सकर्मक क्रियापद ओळखा.

6 / 25

' भारुड ' हा काव्यप्रकार लिहणाऱ्या संत कवीचे नाव सांगा ?

7 / 25

तट्टू या शब्दाचे लिंग ओळखा.

8 / 25

तत्सम शब्द ओळखा.

9 / 25

" खेळतांना सदूची बॅट मोडली " या वाक्यातील क्रियापद ओळखा.

10 / 25

कोणतेही विशेषनाम ______ असते.

11 / 25

जनक या शब्दाचे  स्त्रीलिंगी रूप कोणते ?

12 / 25

सिद्ध शब्द निवडा.

13 / 25

'आकाशात जेंव्हा ढग जमतात ,तेंव्हा मोर नाचू लागतो ' या वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे ?

14 / 25

अद्वितीय हा शब्द कोणते विशेषण आहे ?

15 / 25

' मुद्दाम दुर्लक्ष करणे ' या अर्थाचा वाक्यप्रचार ओळखा.

16 / 25

कवीश्वर  - संधी ओळखा.

17 / 25

ध्वनी चिन्हे कशाला म्हणतात ?

18 / 25

कन्या या शब्दाचे अनेकवचनी रूप सांगा ?

19 / 25

खालीलपैकी सामर्थ्य दर्शक क्रियापद ओळखा.

20 / 25

खालीलपैकी 'कवण 'या शब्दाचा समानार्थी अर्थ कोणता ?

21 / 25

लहान मूल म्हणजे मातीचा गोळाच - या वाक्यातील अलंकार ओळखा.

22 / 25

'कोळी ' या शब्दाचे अनेकवचन रूप शोधा ?

23 / 25

'चौपट या शब्दाचे विशेषण ओळखा .

24 / 25

साधर्म्यावर आधारित आणि वैधर्म्यावर आधारित असे भेद कोणत्या अलंकारत पडतात?

25 / 25

' करविणे'  हे क्रियापद कोणत्या प्रकारात येते ?

Your score is

0%

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top