मराठी व्याकरण टेस्ट – 27 ! समानार्थी शब्द

समानार्थी शब्द या घटकावरील महत्वपूर्ण सराव प्रश्नमंजुषा सर्वांनी टेस्ट नक्की सोडवा.

0

मराठी व्याकरण टेस्ट - 27 ! समानार्थी शब्द

1 / 15

नड ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

2 / 15

त्रयस्थ ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

3 / 15

धारिष्ट ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

4 / 15

प्रच्छन्न ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

5 / 15

प्रभा ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा ?

6 / 15

तर्कट ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

7 / 15

भृषम ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

8 / 15

दुष्प्राप्य ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

9 / 15

आकस ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

10 / 15

यथार्थ ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

11 / 15

खालीलपैकी ' बाण 'या शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ?

12 / 15

उपायन ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

13 / 15

उबग ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

14 / 15

अभिलाषी ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

15 / 15

विषाद ' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

Your score is

0%

 

 

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top