Marathi Grammar Test – 34 ! मराठी व्याकरण सराव test

मराठी व्याकरण या विषयातील क्रियाविशेषण अव्यय या घटकावर आधारित सराव टेस्ट सर्वानी नक्की सोडवा.. ही सराव टेस्ट सर्व स्पर्धा परीक्षसेसाठी अतिशय उपयुक्त आहे.

खाली दिलेल्या Start या बटनावर Click करून टेस्ट चालू करा.

0

मराठी व्याकरण सराव टेस्ट - 35

1 / 15

सारे काही यथासांग पार पडले, या वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्यय सांगा.

2 / 15

नक्की हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण अव्यय आहे ?

3 / 15

खालीलपैकी कोणते क्रियाविशेषण नाही ?

4 / 15

आसपास हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे ?

5 / 15

कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा.

6 / 15

ते फुल रात्री उमलते. अव्यय प्रकार ओळखा.

7 / 15

खालीलपैकी गतिदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय प्रकार ओळखा.

8 / 15

दिवसभर ऊन नुसते रणरणत होते .- वाक्यातील क्रियाविशेषण ओळखा.

9 / 15

अखंड क्रिया दर्शविणाऱ्या कालवाचक शब्दांना...... क्रियाविशेषण अव्यय म्हणतात.

10 / 15

भजन करा सावकाश ! तुका झालासे कळस. यातील सावकाश हे कोणते अव्यय आहे ?

11 / 15

पुढील वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा. - कालानुरूप राहणीमान बदलते.

12 / 15

क्रियाविशेषण अव्ययांची अर्थावरुन पडणारे आणि स्वरुपावरुन पडणारे अशी दोन गटात विभागणी करण्यात आली आहे. हे विधान..... आहे.

13 / 15

खालील अधोरेखित शब्दाचा क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार ओळखा .

मामा येथे क्वचित येतात.

14 / 15

हल्ली महागाई वाढली आहे. क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा.

15 / 15

खालीलपैकी  सिद्ध क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा .

Your score is

0%

 

Leave a Reply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
close button
error: अहो थांबा, अस कॉपी नाही करायचं तर शेअर करायचं असत !!
Scroll to Top